polyánki balázs oldala

A démonológia a démonokkal kapcsolatos hitek tanulmányozása.

Démonokról, gonosz szellemekről szóló tan.

Írásaimban és kutatásaim során felhasználom a valláspszichológia, a parapszichológia, kulturális antropológia, összahasonlító teológia és vallástudomány módszertanát és merítek az olyan területekből is, mint a mitológia, irodalom, filozófia, teológia, művészetek, régészet, zene vagy akár az építészet. Pszichológusként elsősorban az emberek hitei, hiedelmei, érzelemvilága, viselkedései, ezek mentális folyamataikra gyakorolt hatásai és a démonival kapcsolatos élényei, megélései állnak érdeklődésem középpontjában. A rendelkezésemre álló és folyamatosan bővülő tudásanyagot rendszerezett, tematikus formában teszem elérhetővé könyv, előadás, kevert tanulás (blended learning) formájában, ami tartalmaz videókat, leíró magyarázatokat, képeket, ábrákat, hivatkozásokat, házi feladatokat, online, élő konzultációkat, előadásokat. A hallgatók az alábbi ONLINE SZOBA gombra kattintva érhetik el a digitális démonológia szemináriumom tananyagát. Igény esetén szakmai konzultáció keretében is elérhető vagyok magánéleti vagy szakmai (pl. rendőrségi, kriminológiai ügyekkel kapcsolatban, oktatási megoldások terén vagy devianciák, magatartási zavarok kérdéseivel), ami közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a fent említett területekhez.

Démonológia Szeminárium

Démonológia

Gonosz szellemek lélektana

1-Salamon kulcsai

Bevezetés, a démonológia története, mi a démon, , mána, szellem, lélek, írások, grimoárok, halottaskönyvek, a középkor szerepe, megközelítések és megismerés.

2-A jó, a rossz és a gonosz

Emberek, szellemek, angyalok, ördögök, istenek, természetfeletti lények, vágyak, késztetések, cselekedetek és mítoszok, a Gonosz alakjai és szerepei.

3-Fent, lent, kívül és belül

A rendszerezés és strukturálás igénye, teremtés, a Gonosz helye a teremtésben, pokol, elmondott, el nem mondott és titkos történetek, tanítások.

4-A mélységnek kulcsa

A Gonosz ábrázolása a nagy vallásokban, Istenek és emberek harca a gonosz erőkkel, kísértések, bukások és jelenések, ítélet és büntetés, végitélet.

5-Harc az ember lelkéért

Gonosz erők akarata, megnyilvánulásai, befolyásai, a megszállás természete és folyamata, félelem a gonosztól, határok (misztikus élmények és pszichiátria).

6-Szabadíts meg minket a Gonosztól

Rítusok, eszközök, varázslat, mágia, babona, védő formulák és imák, ördögűzés, amulettek és talizmánok.

7-Vesd ki a gonoszt közüled

Kapcsolat a természetfelettivel, gonosz erők befolyásolása, paktumok, fekete mágia, boszorkányok, rontás, démonok nevei, gonosz helyek és idők.

8-Aki árnyékot vet s betegséget terjeszt

Mitológiai és folklór lények, nimfák, gyermekevő szörnyek, empuszák, repülő fejek, kukoricaisten és elhagyott helyek szellemei.

9-Démonok között

A mai ember és a szellemek, démonok, a Slenderman jelenség, kultuszok, szellemidézés, halottidézés, szeánszok, Ouija, spiritizmus, horror, a gonosz modern ábrázolása, megjelenési formái, az ember felelőssége.

10-Az alvilág hatalmai

Világosság és sötétség, az emberi természet árnyoldala, borzongató titok, szembesülés saját sötétségünkkel, a tudattalan megélése.

További megoldások

Könyv

Polyánki Balázs (2022): Démonológia. Gonosz szellemek lélektana. A könyv a szeminárium anyagát tartalmazza számos kiegészített esettel, szakirodalmi hivatkozással és magyarázattal. Olvasson bele és rendelje meg saját példányát.

Démonok Órája

Élő online csoportos esemény, amelynek témái alklamanként egy-egy kérdéskör köré szerveződnek. A foglalkozásokra előre regisztrálni kell. Lehetőség nyílik egyéni kérdések megvitatására is.

Online tanfolyam

Amennyiben saját maga szeretné felfedezni a démonológia világát a saját maga ritmusában, akkor ez a csomag Önnek szól. Hozzáférést kap anyagokhoz, amelyeket a saját részére felhasználhat.